Řím - věčné město a návštěva Tivoli

Číslo pobytu: 618533
5 - denní pobyt Nejbližší odjezd: 27.10.2021
Doprava: autokarem Strava: snídaně
Ubytování: hotel
Cena od 6 690 Kč
Vydejte se s námi s fundovaným průvodcem na poznávací zájezd do Říma, do města turistů, na cestu za velkými památkami. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Vydejte se s námi shlédnout všechny zajímavosti Říma, věhlasné světové metropole.
Pořadatelem pobytu je CK Mayer & Crocus s.r.o., IČ 25622706.

Program zájezdu

1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do ŘÍMA , celodenní prohlídka VATIKÁNU (UNESCO), náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím .
3. den: Návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily, antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne návrat do ŘÍMA , antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, monumentální Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin.
4. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA , nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně VILLA BORGHESE s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
5. den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 2x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje)
 • 2x polopenze

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • 1lůžk. pokoj (příplatek: 12000 Kč)
 • Galeria Borghese dosp. osoba (příplatek: 580 Kč)
 • Galeria Borghese 18-25 let (příplatek: 250 Kč)
 • Galeria Borghese do 18 let
 • Sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 520 Kč)
 • Sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: 290 Kč)
 • Sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 70 Kč)
 • Rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: 590 Kč)
 • Rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do 18ti let (příplatek: 350 Kč)