Informace ke koronaviru

DOPORUČUJEME při všech plánovaných cestách do zahraničí se předem informovat o podmínkách vstupu do cílové destinace - a to lze zjistit aktuálně na stránkách www.mzv.cz
(Ministerstvo zahraničních věcí).
Dovolujeme si upozornit, že zpřísnění podmínek pro cestování (např. vstup do země pouze pro očkované osoby) není důvodem pro bezplatné stornování pobytu.

Maďarsko (aktualizace 25.10.2021)
Maďarsko od 23. června otevřelo své hranice. Nadále jsou platná omezení pro cestující letecky. Od 3. července je vstup do hotelů, restaurací a lázní bez omezení.
Vstup na území Maďarska - osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska nebo Rakouska
mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).
Pro cestující leteckou dopravou: turisté EU překračující hranice Maďarska jsou povinni se na hranicích prokázat EU COVID - certifikátem (na ocko.uzis.cz).
Občan České republiky na základě dvoustranné dohody mezi Maďarskem a Českou republikou počínaje dnem 15. května 2021 může volně vstoupit na území Maďarska, pokud se prokáže Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, nebo novým Certifikátem o provedené vakcinaci nebo Certifikátem o prodělané nemoci. Vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce. Děti do 18 let, které cestují pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči) a spolu překračují hranice, mají do Maďarska volný vstup.
Velvyslanectví ČR v Budapešti: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html
Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám pro cestování do zahraničí - do Maďarska Vám doporučujeme plánovat termín pobytu nejdříve 14 dnů po ukončeném očkování.
Pravidla návrat do ČR: Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci.
Neočkované osoby nad 12 let - po vstupu do ČR je nutné se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, podrobit PCR testu. Do doby výsledku testu je nutná samoizolace. Aktuální informace sledujte na stránkách mzv.cz.

Slovensko (aktuálně 9.8.2021)
Od 9.8.2021 se stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti budou řídit pouze děti mladší 12 let a pro děti ve věku 12 - 18 let budou platit stejná pravidla jako pro dospělé osoby.
K cestě na Slovensko tak bude potřeba plně ukončené očkování. Očkování lze prokázat EU Covid pasem nebo národním certifikátem s QR kódem. Všichni ostatní musí po příjezdu na Slovensko do karantény, kterou lze ukončit negativním PCR testem (nejdříve 5 dní po příjezdu). Detailní informace na webu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě.
Kdo vstupuje na území Slovenska je povinný se registrovat: registrace na webu https://korona.gov.sk/ehranica/ a také nastoupit karanténu. Do karantény nemusí ty osoby, které mají ukončené očkování. Kompletní informace na: https://www.mzv.cz/bratislava
Aktuální zpráva v INovinkách - Seznam.cz z pondělí 31.5.2021 - uzavření termálního koupaliště Podhájska: I mezi českými turisty oblíbené termální koupaliště Podhájska ve slovenském okrese Nové Zámky má vážný problém. Úřady mu zakázaly čerpat vodu z geotermálního vrtu a využívat ji v bazénech. Potvrdila to slovenská inspekce životního prostředí. V této souvislosti se objevilo také podezření ze závažného znečištění životního prostředí. „Vyšetřovací úkony souvisí s podezřením z trestných činů ohrožení a poškození životního prostředí a legalizace příjmu z trestné činnosti ve velkém rozsahu. Vyšetřování se týká čerpání a používání termální vody bez příslušných povolení a v rozporu s vydanými povoleními. Současně je zaměřeno také na závažné znečišťování životního prostředí vypouštěním bazénové vody bez povolení do vodního toku,“ informoval policejní mluvčí Michal Slivka. Vzhledem k této situaci koupaliště a nemožnosti "čerpání termální vody" jsou až do odvolání uzavřené oba penziony ENERGY I. a ENERGY II. Všechny pobyty nasmlouvané do srpna jsou zrušené na penzionech Energy I. a II. resp.se přesouvají dle dohody s klienty a volných kapacit na nové období. Aktuálně vzhledem k této situaci na Podhájske doporučujeme rezervovat a objednávat pobyty s termíny realizací od října na rok 2021 dále...

Itálie - BIBIONE (aktuálně 9.7.2021, zdroj stránky MZV ČR)
Také Itálie částečně rozvolnila cestovatelská omezení. Na cestu do Itálie je potřeba splnit nyní 3 podmínky: EU certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování nebo o zotavení se po prodělaném onemocnění). Vstup se "zeleným pasem", který si můžete stáhnout na: ocko.uzis.cz při splnění jedné z těchto 3 podmínek:
1/ negativní test RT-PCR nebo antigenní test (provedený v laboratoři), obojí ne starší než 48h od odběru. Od této povinnosti jsou oproštěny děti do 5,99 let. Od 01.06. má každá osoba nárok na 2 bezplatné testy PCR a 4 antigenní testy.
2/ uplynutí 14 dnů od 2. dávky očkování - ukončené očkování (v Itálii uznávaná očkování firmy Pfizer, Astra Zeneca, Moderna a Johnson & Johnson)
3/ pokud jste v rozmezí do 180 dnů po prokázaném prodělaném onemocnění COVID 19.

Důležité - nezapomeňte:
Od 25. května každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/. Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresa místa pobytu v Itálii. Návod v angličtině k dispozici zde
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_6_file.pdf
Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu formulář v PDF a také QR kód, kterým je povinen se v případě kontroly prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Za údaje a vyplnění daného formuláře nenese CK NEMO tour žádnou zodpovědnost.

Ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (autodichiarazione) - elektronický formulář ke stáhnutí v PDF zde.

Povinnost po příjezdu do Itálie vyplnit formulář, kterým se klienti přihlašovali do evidence místní hygienické stanici byla zrušena! Platí jen v případě že se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná 10-denní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní) a je povinen nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení - místní hygienické stanici.

K návratu do České republiky platí od 9.7.nové podmínky: nové ochranné opatření omezující překročení státní hranice ČR, naleznete přehledně na webu MZV: Změna pravidel návratu do ČR od 9. 7. 2021. Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu po návratu či karantény, pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Od ukončení očkování musí uplynout min. 14 dní. Výjimku z uvedeného mají osoby mladší 5 let a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu.