Cestovní pojištění

Pojištění cesty začíná u nás

- s účinností od 1.1.2021 dochází ke změně podmínek Cestovního pojištění pro účastníky zájezdu - zahraniční zájezdy (721)

Tato změna zahrnuje úpravu rozsahu pojištění a navýšení výšky limitu pojistného krytí pro balíky pojištění typu A30, typu B, C a jako reakci na aktuální situaci ve světě taky doplnění nového balíku pojištění A30 PANDEMIC, s rozšířeným rozsahem pojistného krytí pro rizika spojená s onemocněním COVID-19. Zároveň je rozsah pojištění rozšířen o nová doplňková pojištění, již známá z jiných produktů cestovního pojištění od Union pojišťovny.

Prostřednictvím naší cestovní kanceláře nebo partnerských cestovních agentur a kanceláří si můžete sjednat cestovní pojištění, fakultativně při uzavírání smlouvy o zajištění cestovní služby v CK. Pojistná smlouva cestovního pojištění pro účastníky zájezdů je uzavřena okamžikem uzavření Smlouvy o zajištění cestovní služby (Smlouvy o zájezdu) a zaplacením pojistného. Podrobnější informace v kapitole VIII. Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře NEMO tour s.r.o. Doporučujeme vám sjednat si cestovní pojištění pro zahraniční cesty i pro cesty v rámci České republiky.

Toto pojištění vám sjednáme u slovenské Union poisťovny, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 322 051, DIČ 2020800353, zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.Sa, vl.č.383/B jednající prostřednictvím pobočky: Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 24263796, DIČ: CZ683015587 zapsaná v OR Městského soudu v Praze, odd. A, vl. č. 75819. Kontaktní údaje: internetová stránka: www.unionpojistovna.cz, tel. 814 111 211, e-mail: union@unionpojistovna.cz (podrobnější informace v dalších níže uvedených dokumentech).

Pro cesty do zahraničí (zjm. na Slovensko, do Maďarska a Itálie) si můžete vybrat z následujících typů pojištění:
- typ A30
- typ B
- typ C
- typ A30 PANDEMIC - nový balík pojištění


Pro cesty v rámci České republiky lze zvolit balík pojištění pro tuzemské zájezdyNový sazebník pro cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů a zájezdů po České republice:

* Nový sazebník pro cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů (SK, HU, IT) a domácích zájezdů (Česká republika)


Cestovní pojištění UNION poisťovny, a.s. pro zahraniční zájezdy (platné od 1.1.2021):

* Balík pojištění typu A 30 - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa)
* Balík pojištění typu B - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa včetně výhodného pojištění na Slovensko)
* Balík pojištění typu C - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa)
* Balík pojištění typu A 30 PANDEMIC - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa)

Cestovní pojištění UNION poisťovny, a.s. pro domácí zájezdy (platné od 1.10.2018):

* Balík pojištění u domácích zájezdů - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Česká republika)


Dokumenty a přílohy k pojistné smlouvě:

* Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění pro účastníky zájezdů
* Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění dovolenkové domácnosti
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenční služby pro motorové vozidlo
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenční služby pro nepojízdné kolo
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácího mazlíčka
* Pojistná knížka