Cestovní pojištění

Pojištění cesty začíná u nás

- s účinností od 1.12.2023 dochází ke změně v cestovním pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů a proto Vám přinášíme krátký přehled nejpodstatnějších změn:

- nové rozdělení věkových kategorií následovně:
--- děti do 15 let
--- dospělé osoby ve věku 15.-69 let
--- osoby nad 70 let
přičemž věková kategorie je parametr ovlivňující sazbu pojistného.

Tato změna zahrnuje úpravu sazeb pojistného pro balíky pojištění A30 a typu B - úpravu podmínek pro sjednávání pojištění ve vztahu k datu objednání/zakoupení zájezdu/cestovní služby - pojištění lze sjednat i po dni objednání zájezdu/pobytu, přičemž pojištění zrušení objednaných služeb se v tomto případě vztahuje jenom na pojistné události, které nastaly nejdříve 15 dnů po dni uzavření pojistné smlouvy - resp.smlouvy o zajištění cestovní služby.

Prostřednictvím naší cestovní agentury nebo partnerských cestovních agentur a kanceláří si můžete sjednat cestovní pojištění, fakultativně při uzavírání smlouvy o zajištění cestovní služby. Pojistná smlouva cestovního pojištění pro účastníky pobytů - zájezdů je uzavřena okamžikem uzavření Smlouvy o zajištění cestovní služby a zaplacením pojistného. Podrobnější informace v kapitole VIII. Všeobecných smluvních podmínek cestovní agentury NEMO tour s.r.o. Doporučujeme vám sjednat si cestovní pojištění především pro zahraniční cesty.

Toto pojištění vám sjednáme u slovenské Union poisťovny, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 322 051, DIČ 2020800353, zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.Sa, vl.č.383/B jednající prostřednictvím pobočky: Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 24263796, DIČ: CZ683015587 zapsaná v OR Městského soudu v Praze, odd. A, vl. č. 75819. Kontaktní údaje: internetová stránka: www.unionpojistovna.cz, tel. 814 111 211, e-mail: union@unionpojistovna.cz (podrobnější informace v dalších níže uvedených dokumentech).

Pro cesty do zahraničí (zjm. na Slovensko, do Maďarska a Itálie) si můžete vybrat z následujících typů pojištění:
- typ A30
- typ B
- typ A30 PANDEMIC - nový balík pojištění


Nový sazebník pro cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů:

* Nový sazebník pro cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů (SK, HU, IT)


Cestovní pojištění UNION poisťovny, a.s. pro zahraniční zájezdy (aktualizované 1.12.2023):

* Balík pojištění typu A 30 - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa)
* Balík pojištění typu B - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa včetně výhodného pojištění na Slovensko)
* Balík pojištění typu A 30 PANDEMIC - rozsah pojištění a výše pojistného krytí (územní platnost Evropa)


Dokumenty a přílohy k pojistné smlouvě:

* Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění pro účastníky zájezdů
* Průvodce cestovním pojištěním pro účastníky zájezdů - pobytů
* Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění dovolenkové domácnosti
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenční služby pro motorové vozidlo
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenční služby pro nepojízdné kolo
* Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácího mazlíčka
* Pojistná knížka