Najděte si svou dovolenou

0a více KčTyp ubytování

Strava


Léčivé zdroje zdejší minerální vody (39°C) bohaté na uhličitan železa, vápníku, hořčíku...:
- onemocnění pohybového ústrojí
- onemocnění oběhového ústrojí
- nemoci trávicího ústrojí

Vzdálenost z Prahy = 560 km, z Brna = 360 km, z Ostravy 390 km.

Vyšehrad a malebný Dunajský ohyb
Kraj Dunajského ohbí představuje jeden z nejúžasnějších úseků Dunaje, který předčí snad pouze Kazanská soutěska v Rumunsku. Tato klenotnice krajiny podél Dunaje vás očekává s malebnými městy, starobylými hrady a nádhernými lesy. Po vstupu do Karpatské kotliny se Dunaj dramaticky rozšiřuje, záhy jej však kopce a hory sevřou do úzkého vlnitého údolí, které tvoří oblouk téměř ve tvaru písmene „U“. Dále se řeka rozdvojuje a obtéká ostrov Szentendre, aby po opětovném spojení obou toků dorazila v plné síle do metropole Maďarska. Na západním rušnějším břehu se nacházejí starobylá města Ostřihomu, Vyšehradu a Szentendre. Klidnější východní břeh se může pochlubit rozvážným Vacovem (Vác), Vácrátótskou Botanickou zahradou a půvaby Nagymarose a Zebegény, stejně jako sousedními Pilišskými vrchy. Dunajský oblouk je skutečně nádherným místem plným přírodních krás a historických památek. Spirituálně založené jedince určitě zaujme legenda, podle které se srdeční čakra Země (srdce planety) nachází v pohoří Pilis, nedaleko vyhledávané hory Dobogókö (Tepající skála). Možná pocítíte zvláštní vibrace a naplní vás energie Země, možná se budete jen jednoduše cítit dobře ve volné přírodě - túra na Dobogókö je vždy vyvrcholením návštěvy Dunajského oblouku.
……Až budete přijíždět od slovenských hranic a Ostřihomu (jen 25 km), nespouštějte oči z hor na západě, abyste nepropásli první pohled na pevnost a ochranné hradby historického sídla uherských králů – Vyšehradu (Visegrádu), který je usazený mezi kopci a Dunajem obloukovitě se stáčejícím na sever. Pevnost vypadá téměř jako v dobách, kdy ji roku 1488 popsal János Thuroczy slovy „horní zdi se tyčí až do oblak plovoucích na nebi a dolní bašty spadají až k řece“. V té době dosahoval zdejší dvorní život takřka svého vrcholu a palác krále Matyáše a královny Beatrice proslul po celé Evropě.

Vyšehrad usazený mezi kopci a Dunajem obloukovitě se stáčejícím na sever je sevřené město, jehož život se soustřeďuje především kolem přívozu a kostela. Všechny 3 hlavní historické památky leží severně od středu městečka: Královský palác a Šalamounova věž nedaleko řeky a citadela tyčící se na kopci nad nimi. Památky u řeky si lze prohlédnout bez potíží pěšky. K pevnosti je to pěšky rovněž v pohodlném dosahu z centra, výstup je o malinko náročnější. Když už budete nahoře, nabízí se procházka po okolních Vyšehradských vrších, které vás odmění nádhernými výhledy do krajiny. Zříceninu si prohlédnete poměrně rychle, ale na procházku po vrších je nutné si vyčlenit až celý den. Hustě zalesněné a pěšinami protkané Vyšehradské vrchy jsou oblíbeným místem pěších turistů.

Zajímavosti a tipy na výlety:
1) Esztergom (Ostřihom) – půvabně položené město v ohbí Dunaje na straně přivrácené k Slovensku, je vzdálené 25 km od Vyšehradu. Jeho hlavní dominantu arcibiskupský dóm – obecně nazývaný bazilika, jehož kopuli je možné spatřit na kilometry daleko. Tento pohled je bohatý na symboliku, neboť právě na tomto místě – v první katedrále uherského národa – přivedli kníže Gejza (maďarsky Géza) a jeho syn Vajk (budoucí král a světec Štěpán) Uhry do náruče římskokatolické církve.
2) Szentendre – se skvostným barokním jádrem leží přibližně v polovině cesty do Budapešti, jeho návštěva jistě nezklame. Claudio Magris ne nadarmo město označil za „Montmartre Dunaje“ – půvabné bludiště domů v pastelově podzimních barvách lemují zadumané zahrady a malebné uličky se vinou ke kostelům korunujícím okolní návrší.
3) Budapešť (jen cca 40 km do centra metropole) - jako první je od roku 1987 na Seznamu UNESCO zapsané hlavní město Maďarska Budapešť: Budínské panorama - Hradní čtvrť s Královským palácem a Matyášovým chrámem, Gellertův vrch s Citadelou a nábřeží Dunaje. V roce 2002 byl zápis rozšířen o Andrássyho třídu a metro vedoucí pod ní. Tento první Budapešťský bulvár lemují po obo19. A 20. Století v umělecky náročném eklektickém slohu a nejstarší podzemní dráha na evropském kontinentu spojila centrum města s Městskými sady.
  • země Maďarsko X
  • místo Visegrád X